top of page

NPO stuurt Wiebes brandbrief over modelovereenkomst zzp'ers


De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) schrijven in een brandbrief dat de nieuwe Wet DBA en bijbehorende regels omtrent modelovereenkomsten voor zzp'ers niet werken voor de omroepen.

Na maanden van overleg tussen de organisaties en de Belastingdienst is er geen overeenkomst bereikt over de werkwijze, staat in de brief gericht aan staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. En dat zorgt voor een nijpend probleem, meldt Villamedia vrijdag. Eerdere globale overeenstemming over de toepassing van de nieuwe modelovereenkomsten voor de freelancers van de organisaties werd in augustus door de Belastingdienst afgewezen. "De Belastingdienst heeft eind augustus laten weten slechts bereid te zijn om goedkeuring te verlenen aan een deel van elk van de drie basistypen modelovereenkomsten en niet aan de systematiek van de rolbeschrijvingen", valt in de brief te lezen.

Zonneklaar

Het ministerie van Financiën laat in een reactie weten dat het voor de meeste zzp'ers, ook bij de publieke omroep, "zonneklaar" is dat het om echte ondernemers en zzp'ers gaat.

In sommige gevallen is de manier van werken de afgelopen jaren echter erg op een dienstbetrekking gaan lijken. "De Belastingdienst kan hen op basis van de wet niet tot ondernemer verklaren", aldus een woordvoerder van staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën).

DBA

De modelovereenkomsten vloeien voort uit de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Met de invoering van de wet in mei is de oude Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen door modelovereenkomsten per sector. Daarin zijn de voorwaarden voor de werkrelatie tussen zzp'ers en hun opdrachtgevers omschreven. De regels zijn bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

De nieuwe wet brengt met zich mee dat de verhoudingen tussen freelancers en opdrachtgevers op een nieuwe manier moeten worden vastgelegd. De NPO zegt in het najaar van 2015 contact te hebben gelegd met de Belastingdienst om de eerste modelcontracten ter goedkeuring voor te leggen.

Overeenstemming

Nu er geen overeenstemming is bereikt over deze contracten zetten de mediaorganisaties vraagtekens bij het voortzetten van samenwerking met freelancers. "Deze opstelling wekt de indruk dat de Belastingdienst zich bij nader inzien toch niet wenst te committeren aan de te verstrekken zekerheid en de nodige slagen om de arm wenst te houden voor latere controles", aldus stichting ROOS en de NPO. "Deze conclusie is na ruim dertig uur overleg uiterst teleurstellend maar vooral ook onthutsend."

Recent Posts
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
bottom of page