top of page

Banken akkoord met compensatie voor mkb rond derivaten


ABN Amro, ING, SNS en Van Lanschot stemmen in met een coulantere compensatieregeling voor mkb-ondernemers met rentederivaten.

Bedrijven die sinds 2005 ongeschikte rentederivaten kochten van de banken komen met de nieuwe afspraken makkelijker in aanmerking voor compensatie.

Door de coulanceregeling hoeft niet per geval te worden vastgesteld of er sprake was van ontoereikende voorlichting door de bank. Banken doen op die manier mee aan het herstelkader dat een onafhankelijke commissie de afgelopen maanden heeft opgesteld. Rabobank en Deutsche Bank beraden zich nog op hun positie.

De commissie werd aangesteld door minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) nadat eind vorig jaar bleek dat banken gedupeerde klanten, ondanks herhaaldelijk aandringen door toezichthouder AFM, onvoldoende compensatie boden.

De nieuwe regeling doet volgens de minister recht aan de belangen van de ondernemers en is ''goed en efficiënt uitvoerbaar''. Hij roept Rabobank en Deutsche Bank op om alsnog mee te werken. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) sluit zich hierbij aan.

Langslepend

Met de nieuwe schaderegeling kan een einde komen aan vaak langslepende derivatenproblemen bij kleine tot middelgrote bedrijven. ''Zij kunnen samen met hun bank eindelijk een streep zetten onder dit onverkwikkelijke dossier'', aldus de minister.

Rentederivaten zijn beleggingsproducten waarmee ondernemers zich konden indekken tegen een mogelijke stijging van de rente op hun kredieten. Bij de verstrekking bleef vaak onderbelicht dat ondernemers juist risico liepen als de rente daalt. Sommige bedrijven kwamen daardoor in financiële moeilijkheden.

In totaal hebben de banken aan zo’n 16.000 mkb’ers ongeveer 20.000 van dit soort ingewikkelde beleggingsproducten verstrekt.

Zie ook: Dit moet u weten over derivaten

De onderzoekscommissie stelde vast dat gedupeerden recht hebben op een schadevergoeding van ongeveer 20 procent van de betaalde en nog te betalen rente over de producten. Die vergoeding kan oplopen tot maximaal 100.000 euro per klant.

Dat plafond is vastgesteld omdat van grote bedrijven, die leningen en derivaten van meerdere miljoenen hebben, mag worden aangenomen dat zij zich adequaat hebben laten voorlichten.

Teleurgesteld

De belangenorganisatie van mkb-ondernemers Claim Participants is ''zwaar teleurgesteld''. Die organisatie vindt dat ondernemers slechts een klein deel van de werkelijke schade vergoed krijgen.

De stichting Renteswapschadeclaim is wel tevreden. "Het is voor het eerst in de geschiedenis dat banken in Nederland miljarden aan schadevergoeding zullen betalen", zegt Pieter Lijesen van de stichting.

De stichting behartigt belangen van mkb-bedrijven met een renteswapcontract. "90 procent van de bij de stichting aangesloten gedupeerden wordt zeer ruim gecompenseerd."

Dat de Rabobank vooralsnog weigert komt voort uit het feit dat ze de regeling niet kunnen betalen, zegt de stichting. "Ze verkochten veel meer renteswaps dan ze hebben opgegeven. Het mkb moet daar nu voor bloeden."

Rabobank is goed voor het grootste deel van de aan ondernemers verkochte rentederivaten. Een woordvoerder van de bank benadrukt dat ondernemers die schade hebben geleden door een rentederivaat worden gecompenseerd.

Bij het huidige voorstel krijgen echter ook ondernemers voor wie de derivaten wel hebben gewerkt recht op een vergoeding en dat gaat Rabobank te ver.

Schadepost

Sommige banken moeten door de nieuwe regeling veel extra geld opzij zetten om ondernemers te compenseren. ABN Amro heeft zijn voorziening met 360 miljoen euro moeten verhogen, bovenop de 121 miljoen euro die eerder al opzij was gezet.

ING verwacht een tegenvaller van 150 miljoen euro. Van Lanschot verwacht tussen de 7 en 9 miljoen euro extra opzij te zetten en SNS Bank kondigt ook een voorziening aan.

Als alle banken meedoen met de aangekondigde collectieve compensatieregeling, kost hen dat gezamenlijk ''meer dan 1 miljard euro''.

Die schatting gaf de commissie van experts die de regeling heeft bedacht. De exacte omvang van de vergoedingen is volgens de commissie nog niet aan te geven. Dat kan per gedupeerde mkb-ondernemer namelijk nogal verschillen.

''Dit biedt een oplossing voor een groot gedeelte van de mkb’ers’’, benadrukt commissielid Ben Knüppe. ''Het is praktisch opgeschreven, waardoor vrij eenvoudig toepasbaar.''

Het is nu aan de banken zelf om de mkb'ers die recht hebben op compensatie te gaan benaderen. Maar de commissie houdt nog wel een vinger aan de pols en is ook nog bevoegd om in individuele zaken bindend advies te geven.

Recent Posts
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
bottom of page