top of page

Rechtbank veegt massaclaim tegen Rabobank van tafel


De rechtbank in Den Bosch heeft een massaclaim van ondernemers tegen Rabobank van tafel geveegd. De mkb'ers raakten veel geld kwijt door rentederivaten van de bank, maar volgens de rechter zijn de zaken te uiteenlopend om in één grote zaak te behandelen. De Stichting Renteswapschadeclaim die de zaak namens de ondernemers aanspande, is volgens de rechter niet ontvankelijk. Directeur Pieter Lijesen zou te veel macht uitoefenen, waardoor niet duidelijk is of hij uit eigen belang handelt of namens zijn klanten.

De ondernemers kunnen wel individueel procederen tegen Rabobank. Derivaten of renteswaps zijn bedoeld om de risico's van een dalende rente af te dichten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelde eerder al vast dat Rabobank en een aantal andere banken daarbij niet helder waren over de risico's van de ingewikkelde financiële producten.

Compensatie

Rabobank heeft sinds 2005 zo'n 8000 renteswapovereenkomsten gesloten met ondernemers. Door de sterke daling van de rente vanaf 2008 kregen die een negatieve waarde. De bank zegt bereid te zijn mee te werken aan individuele oplossingen voor klanten.

''Als er fouten zijn gemaakt wil Rabobank samen met haar klanten tot een oplossing komen. Als klanten schade hebben geleden door zaken die de bank niet goed heeft gedaan, compenseren we die." Lijesen laat weten in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter. Als dat niets oplevert wil hij zeshonderd individuele rechtszaken opstarten namens de gedupeerde ondernemers.

Recent Posts
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
bottom of page