Garantie MKB op de tocht

'SLECHTE ZAAK NU ECONOMIE HERSTELT' De zogeheten BMKBregeling (borgstelling mkb kredieten) dreigt volgens het kabinet veel te duur te worden. Dat komt omdat meer ondernemers een beroep doen op deze regeling, waarbij de overheid borg staat voor de lening die een ondernemer afsluit bij een bank. Probleem: de overheid moet meer geld uitkeren door de gevallen waarin het misgaat, dan dat er aan premie binnenkomt. "Als je puur als een boekhouder kijkt, dan is de rekensom vrij eenvoudig; dan verhoog je de premie. Máár dat is echt heel onverstandig", zegt directeur Leendert Jan Visser van MKBNederland.

Dat is wel wat dreigt te gebeuren. Het kabinet zou de regeling onaantrekkelijk willen maken, in de hoop dat minder ondernemers een financiering afsluiten met borgstelling en dus ook minder ondernemers gebruik hoeven te maken van het vangnet. In de jaren 2013 en 2014 liep het gebruik van de regeling behoorlijk terug, Vorig jaar was er een kentering. Zo stond de overheid vorig jaar voor 446 miljoen euro aan financiering garant, tegen 372 miljoen in 2014. Ofwel een stijging van 20 procent. In totaal werden er vorig jaar 2.545 leningen verstrekt met een garantstelling, tegen 1.949 in 2014. Met dergelijke aantallen wordt het niveau van 2012 geëvenaard, met het verschil dat Nederland destijds nog in diepe crisis verkeerde. De verwachting is dat dit jaar het gebruik van de BMKB weer toeneemt ten opzichte van vorig jaar. Hoewel het kabinet nog geen definitief besluit heeft genomen over de inperking, trekt MKBNederland nu al aan de bel. "Inperking van deze financieringsvorm moeten we in het licht van het economisch herstel niet willen", reageert Visser.

De regeling bestaat al vele tientallen jaren en is ooit in het leven geroepen om problemen met de kredietverlening aan het MKB aan te pakken. Vooral in en nu na de crisisjaren heeft deze financieringsvorm zijn kracht bewezen, aldus Visser. "Het ministerie van Economische Zaken heeft met deze regeling heel veel ondernemers geholpen." Banken verstrekken eerder een lening als de overheid garant staat (maximaal 45 procent). Mocht de ondernemer failliet gaan, dan is niet de volledige schade voor hun rekening.

"Dat die borgstelling de afgelopen jaren vaker is ingezet, is niet zo raar. Een verzekering keert nu eenmaal vaker uit als een tornado door het land raast. Bovendien: normaal gesproken draait de regeling gewoon quitte." Wat Visser betreft moet de overheid niet als een ware boekhouder louter naar de kosten kijken maar ook de baten meenemen. "Dankzij de borgstelling hebben ondernemers een financiering gekregen die ze anders niet zouden hebben gekregen. Het heeft faillissementen voorkomen, werkgelegenheid gebracht, en daardoor hebben ondernemers investeringen kunnen doen." Het ministerie van Economische Zaken laat op dit moment het nut en de noodzaak van de regeling onderzoeken. De evaluatie wordt net voor of tijdens de zomer verwacht.

Recent Posts
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square